Тэлефоны, электронная пошта, сайты  

ПРАДСТАЎНІКОЎ ІНШЫХ ВІДАЎ МАСТАЦТВА г.Баранавічы і яго раёна. 

 

Прозвішча,  

імя, імя па бацьку 

Від мастацтва 

Тэлефон 

Электр. пошта. 

Сайт